Unga arrangörer startade som ett projekt stöttat av Allmänna arvsfonden 2014. Syftet var att stimulera och stödja ungas initiativ som kreatörer och utvecklare för att underlätta deras egna arrangör- och entreprenörskap.

Kungsbacka

scengang

Startade 2014 med grundutbildningar i arrangörskap och flera nätverksträffar för intresserade ungdomar på kvällstid, alla kostnadsfria. För de som ville fördjupa sig ytterligare fanns även regionala utbildningar som samverkade med bland annat Teater Halland.

2014 skapades arrangörsgruppen Scengångarna som var intresserade av att arrangera scenkonst för unga i Kungsbacka. De samverkar med Kungsbacka Teaterförening.
Scengångarna och teatereleverna på Aranäsgymnasiet har varje hösttermin ett arrangörssamarbete.

Ungdomar på estetiska programmet valde att medverka i Queer up och fick i samband med detta en arrangörsutbildning i kursen estetisk kommunikation. Utbildningen gjordes i samverkan med ungdomsproducent.

Varberg

CSC_0894

Från 2015 gavs grundutbildningar och regionala vidareutbildningar i arrangörskap. Dessa utbildningar var till för de som vill engagera sig i kulturutbudet i sin stad, kommun, region och som vill lära sig mer om projektledning med inriktning arrangemang, event och evenemang.

Tre arrangörskurser resulterade i lika många slutarrangemang. Två av dessa genomfördes på Teater Halland i Varberg och ett på teatern i Laholm. Kursdeltagarna de ”unga arrangörerna” planerade, arbetade och genomförde dessa arrangemang på egen hand med stöttning och coachning av utbildningsledarna och med en budget från projektet Unga arrangörer.  Slutarrangemangen hade som syfte att fungera som en plattform för att våga prova sina kunskaper och för att få lärdomar om hur ett arrangemang fungerar i praktiken.

Arrangemangen som genomfördes var:

  • Vad är hemma – en kväll för integration
  • Ung Kultur Möts – Region festival
  • I döda mästares sällskap

Några kommentarer från kursdeltagarna om att arrangera ett eget slutarrangemang:

”Det roligaste var samarbetet som grupp + Att träffa nya människor i olika åldrar, med delat intresse.”

”När man gör ett eget arrangemang har man mycket vilja, många idéer och tankar som man själv kan uppfylla. Om man känner till sitt ansvar kan man känna sig väldigt fri och det är både kul och viktigt.”

”Det roligaste med att göra ett eget arrangemang var att se hur engagerade alla var.”

”Att få se projektet som vi alla hade planerat utvecklas och göras till verklighet, det var absolut roligast.”

Falkenberg

fbg

2016 kom Falkenberg med i projektet och började med en inspirationsdag om arrangörskap och entreprenörskap för elever på estetiska programmet.

Ungdomar medverkade i arrangörskurserna i Varberg. Flera olika arrangemang har utifrån detta gjorts i Falkenberg. Exempelvis:

  • En teatergrupp skapades och arrangerade sin egen föreställning.
  • Två ungdomar höll i dramaworkshops med nyanlända i samverkan med medborgarskolan och svenska kyrkan de genomförde planering, utförande och utvärdering.
  • Tre nyanlända killar skrev ett filmmanus och genom nätverket kunde låna kamera och få redigeringshjälp/kurs.
  • Några ungdomar samarbetade med Falkenbergs teaterförening för att arrangera Emil Jensens föreställning i Falkenberg.
  • Flera nyanlända har genom nätverket Unga arrangörer fått kontakter till fritidsaktiviteter.
  • Nyanlända ungdomar har deltagit i körsång under 2017 som mynnade ut i en konsert med Star for Life och hundratalet andra elever i Falkenberg.

Regionala vidareutbildningar
Under projektet har vi även genomfört regionala vidareutbildningar, nätverksträffar och samarrangemang med befintliga arrangörer i de kommunerna som varit med i projektet.

Dessa har varit öppna för deltagare i arrangörskurserna, unga engagerade och nyfikna personer, kommunala tjänstemän och befintliga arrangörsföreningar i kommunerna, detta för att skapa broar och nätverk för alla som vill arrangera, med andra eller själv. Syftet med dessa vidareutbildningar, nätverksträffar och samarrangemang har varit att skapa möten, dela erfarenheter, sprida kunskap och göra roliga saker tillsammans över generationsgränser och oavsett bakgrunder.

Vidareutbildningarna har berört ämnen som, ledarskap, marknadsföring och kommunikation.