Sista rycket

Utvärdering

Ta vara på alla misstag så du inte behöver göra om dom nästa gång! Likväl som du ska hylla det som blev succé och funkade bra! Vad har funkat bra?

Ex:

Detta har fungerat bra:
Detta har fungerat mindre bra:
Att ta med till nästa gång:

Utbetalningar

Se till så att alla gager till ev. artister är betalda.
Finns det andra kostnader som ska betalas?

Städa, återställa

Viktigt för att få göra nya arrangemang se till så att allt är som det var när du/ni startade arrangemanget.

Rapportera

Har du sökt pengar eller arrangemanget har ingått i ett projekt så ska det rapporteras. Hur det ska rapporteras ser olika ut för olika finansiärer eller projekt. Titta på deras hemsida!

Tacka alla!

Skicka ett tack till alla som varit inblandade i arrangemanget. Personal, artister, tekniker etc. På plats öga mot öga och gärna i efterhand med ett mail eller i sociala medier så att alla inblandade känner sig sedda!  Det bidrar även till att bygga nätverk för framtiden, goda relationer skapar nya förutsättningar och möjligheter.